menu

agenda

wo. 8 febr.

Onroerend erfgoed in de regio: start lezingenreeks verzorgd door archeologen van de Archeologische Dienst van Groot-Bilzen. Op 8 en 22 februari en op 8 en 22 maart, telkens om 20 u. in auditorium Bilisium. Toegang gratis. Organisatie: IOED Oost.


wo. 15 febr.

Lezing 'Het slot op de achterdeur van Holland' (over de strategische positie van Maastricht en de gevolgen voor de omwonenden) door Koenraad Nijssen. Boekerij, Riemst om 19.30 uur. Organisatie: GOGRI.


wo. 8 maart

Lezing 'Riemster veteranen van Napoleon in 1815' door Rombout Nijssen. Boekerij, Riemst om 19.30 uur. Organisatie: GOGRI.


za. 18 maart

Colloquium 1000 jaar Graafschap Loon. Organisatie: Landcommanderij Alden Biesen. (voorlopige info)


nieuws

 
23/01/17

De Bilzenaar krijgt zijn eigen standbeeld

Vorige donderdag 19 januari beslisten de inwoners van Bilzen-centrum in een volksvergadering in de Concordia over de bestemming van het nieuwe standbeeld dat de gemeente in het kader van haar project 'Kunst in het dorp' zinnens is de stad cadeau te doen. Een 80-tal aanwezigen boog zich over de gedane voorstellen: o.a. Den Heksenberg, De Babbeler, Jazz Bilzen, de Demer, het Bilzers, Foj Foj Foj, de Mikkeman, het Bilzers Rolleke, den Trotwaarleeper, de middeleeuwse stad, Alden Biesen, de Klok ... Uiteindelijk werd er gestemd en kwam er een soort shortlist uit de bus: Den Heksenberg (voorgesteld door inwoners uit Meershoven), Jazz Bilzen en Den Trotwaarleeper (aangebracht door Bilisium). Er was geen eensgezindheid over één voorstel, maar toch een duidelijke meerderheid. Na twee (geheime) stemronden, was dit het verdict:

   1. Den Trotwaarleeper (met een score van 282)
   2. Jazz Bilzen (218)
   3. Den Heksenberg (130).

Besluit: het voorstel van Bilisium genoot de voorkeur en dus wordt 'Den Trotwaarleeper' – m.a.w. de Bilzenaar zelf – de inspiratie voor het kunstwerk dat het centrum van Bilzen binnen afzienbare tijd zal verfraaien.

 

 

4/01/17

De Bilzenaar verdient een standbeeld!

Het gemeentebestuur van Bilzen lanceerde in 2015 haar cultuurproject 'Kunst in het dorp'. Het heeft tot doel in iedere deelgemeente van Groot-Bilzen een monument te laten oprichten dat de plaatselijke gemeenschap symboliseert. Dit jaar is Bilzen-centrum aan de beurt. Tijdens een volksvergadering op 19 januari wordt democratisch beslist over de invulling van dit project. Bilisium steunt dit ten volle en wil een constructieve bijdrage leveren met dit voorstel:

De Bilzenaren gaan prat op hun historische bijnaam 'TROTWAARLEEPERS'. Bilisium stelt voor dat het beoogde kunstwerk de lof zou zingen van 'Den Trotwaarleeper' – d.i. van elke (maatschappelijk betrokken) Bilzenaar. Meer over dit voorstel.

Bilisium zoekt bij de stadsgenoten steun voor haar idee en roept allen op om aanwezig te zijn op de volksvergadering die zal gehouden worden op donderdag 19 januari in zaal Concordia om 20 uur. Elke inwoner van Bilzen ontvangt een uitnodiging (of heeft die intussen al gekregen), maar alleen wie op de vergadering aanwezig is, heeft stemrecht. Voelt u ons komen?

De Bilzenaar verdient een standbeeld! Wo tink oech? Mogen wij rekenen op uw aanwezigheid - en uw steun?


Zoekt u iets? Probeer het nieuwsarchief misschien eens?