Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


dinsdag 14 september 2010, 20 u.

Tim VANDERBEKEN:

Archeologische bronnen van de belegering van Maastricht

Men leest zelden over archeologische getuigenissen van de talrijke, hardnekkig bevochten en vaak langdurige belegeringstochten die in de loop van de tijden tegen de trotse Maasstad zijn ondernomen: door de Spanjaarden (Farnese 1579), de Fransen (Lodewijk XIV 1673, von Saksen 1748, Kléber 1794), zelfs door de Nederlanders (Frederik Hendrik van Oranje 1632), toen Maastricht in Spaanse handen was.

In de traditionele archeologische overzichten van Zuid-Oost-Limburg wordt het recente en het subrecente oorlogsverleden en de archeologische component ervan eerder stiefmoederlijk behandeld en soms zelfs helemaal vergeten. Is dit terecht? Zijn er echt geen archeologische bronnen voor deze periode of is dit maar schijn? En waar komt deze schijnbare desinteresse vandaan? In zijn lezing probeert de spreker de problematiek uit te klaren aan de hand van historisch kaartmateriaal en de resultaten van recent archeologisch onderzoek.

Tim Vanderbeken is licentiaat archeologie. Hij specialiseerde zich aan de universiteit van Nanterre (Parijs) in lithische technologie en in het midden en jong paleolithicum. Hij was actief bij het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (tegenwoordig VIOE), later bij de stadsarcheologische diensten van Antwerpen, Gent en Breda. Sinds 2005 is Tim werkzaam in onze regio, eerst als intergemeentelijk archeoloog van de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst, tegenwoordig als intergemeentelijk erfgoedconsulent archeologie bij ZOLAD+, de archeologische dienst van Bilzen, Lanaken, Riemst en Voeren.