Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


dinsdag 8 november 2011, 20 u.

Ludo MELARD:

Haspengouw en het drieslagstelsel.
Landschapsontwikkeling door de eeuwen heen
via een historische en geografische benadering

Enkele decennia geleden lagen de dorpen in Haspengouw, met hun typisch geconcentreerde landelijke bewoning, verborgen achter een dikke krans van boomgaarden en dichte hagen.
Dit voor Haspengouw zo typische open en halfopen landschap is in belangrijke mate te verklaren door het gereglementeerde drieslagstelsel, de verplichting om de akkers te bebouwen volgens een wisselteeltpatroon, vanaf de 10e eeuw tot laat in de 18e eeuw. De oorsprong van het drieslagstelsel ligt op de leemgronden van de kerkelijke grootgrondbezitters in het bekken van Parijs, van waaruit het zich heeft verspreid naar onze streken.
De mens heeft de voorbije decennia zwaar ingegrepen in het eeuwenoude landschap. Toch zijn er nog voldoende sporen aanwezig om het leefmilieu van onze ouders en voorouders te (her)ontdekken en te begrijpen. Deze voordracht wil een bijdrage leveren tot de kennis van het rurale landschap en de vroegere agrarische structuren in onze regio.

Ludo Melard (°1941) is afkomstig uit Millen. Hij promoveerde aan de RUG voor aardrijkskunde en wetenschappen (1963), laureaat van de Belgische universitaire wedstrijd (1965), ereburgemeester Millen, ereprefect Koninklijk Atheneum Tongeren, lid van de Geschiedkundige Kring Millen en momenteel voorzitter van GOGRI, het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst.
Publiceerde verschillende artikels i.v.m. landschapsgeschiedenis, evolutie en ontwikkeling.