Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 12 november 2012, 20 u.

Piet THOELEN

Wôo Bilzë van Hoesëlt gëpik hjiè ...

Als Bilzen en Hoeselt ooit samen willen gaan - een mens mag niets uitsluiten, toch? - moet eerst een kwestie van de allergrootste importantie - de etterbuil, het BHV van onze regio! - van de baan.
Hoe kunnen we beter tot een duurzame oplossing bijdragen dan door vriend en vijand bijeen te scharen en een hele avond ollig te laten zijn rond de metiëre: de (ver)wordingsgeschiedenis van Hoeselt.
Spreker komt ons immers van stek tot pwol vertellen - van een ‘lezing’ in strictu sensu is voor alle duidelijkheid geen sprake - over al het erfgoed dat ter gelegenheid van de twee fusies annex grenscorrecties van Hoeselt naar Bilzen is gegaan (en daar tot nog toe nagenoeg onbesproken is gebleven).  Wij denken hier aan het hele gebied tussen de E313 en Beverst: met Dameris, Com en Schalenburg, aan Bibelen en de decennialange grensoorlog die daar tussen Hoeselt en Bilzen werd uitgevochten, aan de Motmolen, aan Biesenveld ...
Met andere woorden: gaat Hoeselt langzaam maar zeker op in Bilzen?
U hoort het in het strafste Hoeselts sinds mensenheugenis
allës mèt stront èn drek tröon ...

Piet Thoelen (°1951), Hoeselaar in hart en nieren, jurist-historicus van opleiding, voorzitter van de Hoeseltse Geschied¬kundige Studiegroep; schrijft en vertelt geregeld en met verve over de geschiedenis en genealogie van zijn gemeente, publiceerde o.m. in Miscellanea Baliviae de Juncis, Hoeselts Dorpsverleden, op Hoeseltvrugger.be.