Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


dinsdag 11 september 2012, 20 u.

Rombout NIJSSEN

Leven en werken in Bilzen in 1842:
een portret van onze gemeente door de diensten van het kadaster

Het onafhankelijke België had behoefte aan eigen inkomsten en wilde zo snel mogelijk kunnen beschikken over een goed kadaster: een overzicht van al de onroerende goederen in het koninkrijk, met een aanduiding van de waarde van elk goed. Daarvoor kon uitgegaan worden van voorbereidend werk dat eerder, in dienst van de Franse of de Nederlandse overheid was verricht.

In 1842-43 rondde de administratie van het kadaster haar onderzoeken af die zij had opgezet om de waarde van het vastgoed in elke gemeente te bepalen. De soorten en vruchtbaarheid van de grond, de afstand tot de marktplaatsen, de kwaliteit van de wegen en de rivieren, de huizen, de pachtprijzen, de vruchtwisseling ...: het werd voor elk dorp bestudeerd en geanalyseerd, en resulteerde in een geschreven foto van elke dorpsgemeenschap die een helder en indringend beeld schetst van de leefwijze van onze voorouders anno 1842.

Rombout Nijssen (°Bilzen 1964) is rijksarchivaris in het Rijksarchief in Hasselt en een veelgevraagd spreker. Zijn talrijke publicaties hebben niet alleen betrekking op historisch bronnenonderzoek, maar zijn tegelijk bedoeld om een vlotte toegang te verzekeren tot de beschikbare archiefstukken. Zijn inspanningen om voor onderzoekers de drempel naar het rijksarchief zo laag mogelijk te maken, verdienen bijzondere lof. Na de voormalige nationaal rijksarchivaris Joseph Cuvelier heeft Bilzen opnieuw een groot archiefkundige voortgebracht. Een uitstekend verteller, bovendien. En lid van Bilisium ...