Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 16 september 2013, 20 u.

Rombout NIJSSEN

De strafrechtspraak in Limburg in geval van kindermoord
(periode 1890-1910)

De lezing behandelt een heel specifiek aspect van de strafrechtspraak in Limburg, meer bepaald de gerechtelijke afhandeling van kindermoord in de periode omstreeks 1900. Naar aanleiding van het boek dat de spreker voorbereidt over jonge ongehuwde moeders die ten einde raad hun kind na de geboorte lieten verdwijnen, en over hoe daar door gerecht en maatschappij mee werd omgegaan, is hij bereid om ons een inkijk te verschaffen in zijn bevindingen inzake de strafrechtelijke praktijk in Limburg en in Bilzen.

Rombout Nijssen (°Bilzen 1964) is, zoals genoegzaam bekend, Bilzenaar, Bilisiumlid en rijksarchivaris in Hasselt.