Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 14 maart 2016, 20 u.

Pierre BAKKES

Leer je kinderen thuis dialect: dat is écht in hun voordeel!

Pierre Bakkes is een bekend en fervent voorvechter van het gebruik van de streektaal. Zijn vader sprak het Posterholts zonder omwegen. Zijn moeder onderhield zich consequent in het Montforts met haar gezin. Zij vond dat de kinderen die taal goed moest beheersen. De aanrechtbriefjes thuis (‘Doe bös alweer väöl te laat! Morge kums se dien bèd weer neet oet! Mam.’) en haar boodschappenlijstjes waren steevast in het Limburgs. Haar argument: ‘Ich dink toch ouch in michzelf in ‘t plat!’
Pierre Bakkes beperkt zich in zijn warme betoog voor het spreken van het Limburgs niet tot nostalgische argumenten. Hij weet de wetenschap aan zijn kant. Begaafdheidsonderzoek door de Universiteit van Nijmegen vergeleek kleuters die eentalig in het Nederlands werden opgevoed met kleuters die tweetalig in het dialect en de standaardtaal werden grootgebracht. Dit toonde een hogere taalvaardigheid aan bij kinderen die het Limburgs als moedertaal meekregen naast het Nederlands als schooltaal. De verwerving van twee talen op kinderleeftijd blijkt wederzijds stimulerend, vergroot de taalgevoeligheid en vertraagt dementie op latere leeftijd. Nou!

Dr. Pierre Bakkes (°1941 in Montfort, bij Roermond) is gepensioneerd leraar. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Nijmegen. In 1995 promoveerde hij in de sociolinguïstiek, op een proefschrift over taalkundige veranderingen in het dialect van zijn geboorteplaats. Hij was lid van de commissie die de aanvraag voor de erkenning van het Limburgs heeft samengesteld. Van 2001 tot 2006 was hij de eerste streektaalfunctionaris van Nederlands-Limburg. Hij was voorzitter van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde en zit in de redactie van het Veldeke-Jaarboek.