Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


maandag 9 januari 2017, 20 u.

Hans GEYBELS

Heiligen als streekproduct

De kerken lopen leeg, de kapellen lopen vol.
Het is een boutade die wijst op de blijvende populariteit van heiligendevotie en bedevaarten. Zelfs toeristische verenigingen stippelen trajecten uit aan de hand van karakteristieke en pittoreske kapelletjes en kerken, niet zelden toegewijd aan streekheiligen. In die optiek kunnen heiligen inderdaad beschouwd worden als een streekproduct.
Net Limburg kan bogen op een rijk patrimonium van heiligen, vooral uit de ‘begintijd’. Wintershoven, Aldeneik en Bilzen zijn wat dat betreft heel belangrijke plekken in verband met de kerstening van onze streken. En bijna al die missionarissen uit die periode zijn heilig verklaard. Het levert een boeiend palet aan heilige streekproducten op!

Prof. dr. Hans Geybels (°Geel, 1971) studeerde Moderne Geschiedenis en Theologie aan de KU Leuven en in Oxford. Deze voormalige woordvoerder van Kardinaal Danneels doceert nu Pastoraaltheologie en Empirische Theologie aan de KU Leuven. Daarbij is hij ook nog lesgever ‘Volkskunde’ aan het Syntra Hasselt voor de opleiding Toeristische Gids Limburg.
Hij heeft een indrukwekkende reeks publicaties op zijn naam over uiteenlopende thema’s. Maar de rode draad hierin is de volkse beleving van het religieuze: van heiligenbeeldjes over kapellen tot volksreligieuze kalenders.