infofiche

BILZEN, HET THUISFRONT IN DE EERSTE WERELDOORLOG

Als u bijzonderheden kent over uw familie of kennissenkring in Bilzen of de deelgemeenten in de Eerste Wereldoorlog, dan vragen wij u vriendelijk deze met ons te delen.

Het gaat hier enkel om wat zich in Bilzen of de deelgemeenten zelf afspeelde. Als u informatie heeft over Bilzerse militairen verwijzen wij u naar een ander formulier.

Hierna volgen enkele vragen en aanzetten om u te helpen. Alle info is welkom. Gebruik gerust meer formulieren. Maar ook met kleine feitjes of flarden van verhalen helpt u ons misschien al om de puzzel van de Groot-Bilzen in de Eerste Wereldoorlog te vervolledigen.

Om in te vullen klikt u op de vakken.

Kunt u uw familie of kennissen in Bilzen in de jaren 1914-1918 situeren? Naam van het gezinshoofd en de verwantschap met u, woonplaats,...

Hebben deze mensen op een bepaalde wijze geleden onder de oorlogs- en bezettingstijd?

U mag dit volledig uitschrijven of beperken tot enkele hoofdlijnen. Wij kunnen nadien nog contact met u opnemen om er dieper op in te gaan.

schade aan eigendommen
gevangenneming of gijzeling
verwondingen of overlijden
verplichte tewerkstelling
veroordelingen
opeisingen
inkwartiering van soldaten
baldadigheden vanwege de Duitsers
andere
Kunt u dit meer toelichten?

Kent u overgeleverde verhalen, anekdotes of andere wetenswaardigheden omtrent Bilzen of een van de deelgemeenten tijdens de Eerste Wereldoorlog?

Heeft u documenten of voorwerpen in uw bezit omtrent Bilzen of de deelgemeenten in de Eerste Wereldoorlog of weet u waar deze zich kunnen bevinden?

foto's
brieven, postkaarten
dagboek of notities
militaire of ambtelijke documenten
uniformstukken of delen van uitrustingen
eretekens
andere:

Als u bijlagen zoals gescande documenten met dit formulier wilt meesturen, dan kan dit via deze link:

Maximaal 5 Mb Maximaal 5 Mb (pdf, doc, jpg, jpeg, gif, png)

Vul hierna uw coördinaten in zodat BILISIUM u voor meer bijzonderheden kan contacteren.

Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
Gelieve uw adres in te vullen

Kent u nog mensen in of buiten Bilzen die interessante gegevens hebben over Bilzen of de deelgemeenten in de Eerste Wereldoorlog?

BILISIUM zal de gegevens die u verstrekt alleen gebruiken voor initiatieven omtrent de geschiedenis van Bilzen en de Eerste Wereldoorlog.

Als u origineel materiaal zoals documenten of foto's ter beschikking stelt zal BILISIUM u dit na het kopiëren terugbezorgen.