Genealogie

Bibliografie 

Het is aangewezen bij genealogisch onderzoek om zo veel mogelijk handleidingen en naslagwerken te raadplegen, over genealogie, heraldiek en naamkunde, maar ook genealogische repertoria en tijdschriften zijn belangrijk. De volgende titels zijn alleen ter inzage in bibliotheken en archieven:

 • Régis de La Haye, Limburgse voorouders, handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg, Maastricht, 1994
 • C. Pama, Heraldiek en Genealogie, een encyclopedisch vademecum, Het Spectrum/Antwerpen, 1969
 • Michel Mispelon, Klim in je stamboom, praktische wenken voor beginnende familievorsers, Familia et Patria, Handzame, 1970
 • Régis de La Haye, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg, Maastricht, 1987
 • E.A. Van Beresteyn, Genealogisch Repertorium, 2 dln., Den Haag, CBG, 1972
 • Bibliografisch Repertorium van Limburgse genealogieën, in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 15(1987) p. 81-86, 115-124,; 17(1989) p.117-118
 • Remy J. Leenaerts, Algemeen Genealogisch Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden, 8 dln., Handzame, 1969-1985
 • J.P. Ruzette, Liste alphabétique de généalogies imprimées, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, nr. 74
 • Etienne Arnaud, Répertoire de généalogies françaises imprimées, 3dln., Parijs, 1985-1986
 • Jan Buitkamp, Op zoek naar je familie, een album voor stamboomonderzoek, Standaard NV/Antwerpen, 1992
 • Aad Vander Tang, Stamboomonderzoek, een handleiding bij het schrijven van uw familiegeschiedenis, Het Spectrum/Antwerpen, 1981
 • Aad Vander Tang, Stamboomonderzoek, speuren naar het familieverleden, Het Spectrum/Antwerpen, 1987
 • Holla Akki, De weg naar een familiewapen, een wegwijzer voor genealogen, Holla Heraldiek/Cuijk, 1993
 • O. Neubecker, Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis, Atrium/Amsterdam, 1988
 • H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp, Encyclopedie van de Heraldiek, uitgebreid, rijk geïllustreerd vademecum met verklaring van vele familienamen, Elsevier/Amsterdam, 1961
 • Drs. J.A. De Boo, Heraldiek, De Haan/Bussum, 1973
 • Jan Zeeman, Familiewapens: een oude traditie herleeft, wapenfiguren, symbolieken, ridders, herauten, genealogie enz., De Alk/Alkmaar, 1987
 • H.K. Nachtegaal, Heraldisch Vademecum, Het Spectrum/CBG/Den Haag, 2003
 • Francis Goole, Wapenboek van Brabant, Heraldiek Pockets, Hasselt, 1971
 • Francis Goole - P. Severijns, Limburgse Families en hun wapen, 3 dln., Hasselt/Tongeren, 1978
 • Francis Goole, Wapenboek van Sint-Truiden, Michiels NV, Tongeren, 1966
 • J. Melkenbeeck, Inleiding tot de Wapenkunde, Irmin reeks nr.7, De Burcht SV/Brussel, 1944
 • Claude Wenzler, L'Héraldique, Ouest-France/Rennes, 1997
 • P. Van Baelen, Wapenkunde, VVF-Limburg, Tongeren, 1969
 • dr. P.J.H. Ubachs, Nieuwe burgers van Maastricht, 14e eeuw-1795, Stichting Limburgs Genealogisch Archief/Geleen, 1992
 • Jos Crott - Jo Hoen, Familienamen in Limburg, Onze naam: hoe komen we eraan en wat betekent hij?, SLGA/Geleen, 1995
 • Frans Debrabandere, Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk, 2 dln., Gemeentekrediet, Brussel, 1993
 • dr. J. De Vries, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen, Aula Het Spectrum/Antwerpen, 1962
 • A. Huizinga, Encyclopedie van Namen, A.J.G. Strengholt/Amsterdam, 1955
 • H. Grote, Stammtafeln, mit Anhang Calendarium Medii Aevi, Hahn'sche/Leipzig, 1877
 • prof. dr. Eg. I. Strubbe en dr. L. Voet, De Chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de Nederlanden, Paleis der Academiën, Brussel, 1991
 • Siegfried Rösch, Caroli Magni Progenies, Degener & Co./Neustadt an der Aisch, 1977
 • P. Severijns en W. Segers, Rotemse geslachten, 3 dln., Tongeren, 1974
 • J. Grauwels, Parochieregisters, RAH, Brussel, 1987
 • R.J.I. Goossens en A.M.S. van Hees, Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in Limburg, RALimb., Maastricht, 1980
 • W. Wijnaendts van Resandt, Op zoek naar onze voorouders, Den Haag, 1987.

Tijdschriften

 • Vlaamse Stam, maandblad, tijdschrift voor familiegeschiedenis
 • Genealogie zonder Grenzen, verschijnt 1x per kwartaal
 • De Rode Leeuw, driemaandelijks contactorgaan van VVF-Limburg, Genealogie en Heraldiek
 • L'Intermédiaire des généalogistes - De Middelaar tussen de genealogische navorsers, Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique
 • Le Parchemin, Office généalogique et héraldique de Belgique
 • Brabantica, genealogicum belgicum
 • Le Blason, Revue mensuelle belge de généalogie, d'héraldique et de biographie
 • Recueil de l'office généalogique et héraldique de Belgique
 • Les Lignages de Bruxelles, Association des descendants des lignages de Bruxelles
 • Gens Nostra, ons geslacht, maandblad der Nederlandse genealogische vereniging
 • Nord Généalogie, Bulletin du groupement généalogique de la région du Nord France
 • Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, driemaandelijkse uitgave van de sectie genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
 • De Nederlandse Leeuw, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde
 • Nederland's Patriciaat, uitgave van de gelijknamige stichting
 • De Navorscher, tijdschrift 1851-1960 (integraal op cd-rom verkrijgbaar)
 • Armorial Général, J.B. Rietstap
 • Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Aken
 • Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V., Keulen
 • Tijdschrift voor wapen-, geslacht-, zegel- en penningkunde, 1871-1882, J.B. Rietstap
 • De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, LGOG
 • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
 • Ons Erfgoed, tijdschrift voor genealogie en familiegeschiedenis
 • Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis en volkskunde
 • Limburg-Het Oude Land van Loon, driemaandelijks tijdschrift van de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg
 • Tesi Samanunga, tijdschrift van Heemkundige Kring Landrada, Munsterbilzen
 • GOGRI, viermaandelijks tijdschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Riemst
 • Bilisium, tweemaandelijks tijdschrift van de gelijknamige Heemkundekring van Bilzen.