Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


MAANDAG 13 JANUARI 2020, 20 U.

Stefan LYCOPS

Oorlogsellende en stagnatie in Loon

(15e tot 18e eeuw)

 

Een duik in het verleden van onze eigen provincie. De focus ligt op de impact die de vele oorlogen van de 15e tot de 18e eeuw op onze regio hebben gehad, in het bijzonder op de kleine man op het platteland.

Voorbijtrekkende troepen van allerlei pluimage eisten – ondanks de neutraliteit van het prinsbisdom Luik – een zware tol. Een van de oorzaken van de economische achterstand t.o.v. de rest van Vlaanderen, waarmee onze regio de 19e eeuw instapte. We dompelen u onder in het lief en leed van onze voorouders in deze roerige tijden, aan de hand van talloze getuigenissen, natuurlijk ook uit eigen streek ...

 

Stefan Lycops is historicus, bestuurslid van Bilisium, bestuurslid van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen en voorzitter van de Gidsen van Alden Biesen.