Auditoriumlezingen

Kom mêr èns leistere èn het Moêderhaus

3e etage, De Ganshof, Hospitaalstraat 15, Bilzen

Toegang per lezing: 3 euro (Bilisiumabonnees genieten gratis toegang)


MAANDAG 9 SEPTEMBER 2019, 20 U.

Koenraad NIJSSEN

Van Boelen tot Bollen

Politiek en bestuur in Bilzen van 1794 tot 1921

 

Vanaf het einde van het ancien régime tot aan de komst van het algemeen meervoudig stemrecht kende Bilzen meerdere bestuursvormen. Het Franse administratieve systeem met figuren als agent Leonard Boelen aan het roer, moet rond 1800 plaatsmaken voor een bestuur dat wordt gekozen op basis van het elitaire censuskiesrecht. Van partijpolitiek is er dan nauwelijks sprake. Pogingen van enkele zeldzame lokale liberalen om aan het bestuur deel te nemen, kennen geen succes. Iedereen die meedingt naar een zetel in de raad is katholiek en alle andere ideologieën zijn vooralsnog van ondergeschikt belang. Echter, onder invloed van de ontluikende Vlaamse Beweging infiltreert het flamingantisme vanaf circa 1870 geleidelijk de lokale politiek en dit zeer tegen de zin van de katholieke belgicisten. In Bilzen zal dit in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, leiden tot een hoog oplopende ruzie tussen burgemeester Jean-Leonard Hauben en schepen Jan-Pieter Bollen, met een scheuring in de katholieke partij tot gevolg. De nawerking hiervan zal de politiek in Bilzen ‘kleuren’ tot een stuk na de Tweede Wereldoorlog.

 

Koenraad Nijssen, geboren Bilzenaar, historicus en schrijver van een breed scala aan historische bijdragen in ‘Het Belang van Limburg’. In 2009 volbracht hij in opdracht van de stad Bilzen en het Davidsfonds zijn ‘magnum opus’ over ‘Jazz Bilzen’. Op vraag van Bilisium schreef hij samen met Frans Maurissen het historisch werk ‘Dien vervloekten oorlog’ (2014) dat handelt over Bilzen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Beide auteurs schreven ook een studie over ‘150 jaar politiek en bestuur in Bilzen’ die sinds oktober 2015 als artikelenreeks is gepubliceerd in het tijdschrift ‘Bilisium’. Onderhavige lezing is hier grotendeels op geïnspireerd. Koenraad is leraar geschiedenis en cultuurwetenschappen aan het Bilzers Heilig-Grafinstituut.