Nieuwsarchief

2/08/16

Een greep ...

... uit de inhoud van nr. 4, jaargang 41, van het heemkundig tijdschrift Bilisium:

Tachtig jaar geleden overleed deken Paquay: een korte terugblik.    Zeventig jaar geleden werd 'den offerblok' in de kerk gekraakt of anderszins opengebroken, maar de dief liep gelukkiglijk tegen de lamp. Of dat een quinquet was, vertelt het oude verhaal niet.    In 1924 wordt onder impuls van deken Paquay de Katholieke Harmonie opgericht, als gevolg waarvan de zieltogende Koninklijke Fanfare mirakuleus uit haar as herrees. En tegen de eerstvolgende sacramentsprocessie zat het spel al behoorlijk op de wagen. Hoe het afliep, leest u in afl. 6 van de reeks '150 jaar politiek en bestuur in Bilzen' (door Koenraad Nijssen en Frans Maurissen).    Den Trotwaarleeper heft een smeekdicht aan tot de heilige Sinte-Pieter voor iets ordentelijkers qua weer dan de ellendige braddel van de voorbije weken.   De laatste landcommandeur (écht de laatste!) die in de historische rubriek van Jef Mertens de revue passeert, is Wilhelm von Kerpen (1807-1823). Maar veel land viel er in die periode niet meer te commanderen. En Alden Biesen werd ook nog eens het voorwerp van een ordinaire foetelloterij.    Zjorske van de Brouwer heeft nogal wat dokters moeten doorstaan in zijn jeugdige jaren, want hij kreeg de ene kinderkwaal na de andere. Of zoveel kinderziektes nog wel gezond zijn, vraagt hij zich af in zijn dialectcolumn.    Weet u nog wat er onder de Maosbrèg lag? Juist! Weer een 'Stroëtlidsje' in ons 'bikske'!    Uit de stadsrekeningen van 1761 blijkt hoeveel vuile voeten het in de aarde had om ons kerkje nog eens te laten witten. En als u dacht dat de abdis van Munsterbilzen met de kalkborstel gereed zou staan ... Nopus, mijn waarde!    Een foto met een verhaal gaat over een statig herenhuis in de Statiestraat, feestelijk versierd naar aanleiding van de eremis van Desiré Boelen in 1912.    Over de geschiedenis van de mode en de streekdracht in onze gewesten: aflevering 4, van de hand van Henri Vannoppen. We hadden geen flauw benul wat dat was, een sitsen jak, een kalaminken rok, een koof met vleugels, een kazavek, een cornet, de crinoline ... noch kenden we het verschil tussen een pelerine en een visite, we wisten van tournure of queue de Paris ... en nu dus wel!

Of toch ongeveer.