Nieuwsarchief

Het lentenummer van Bilisium – jaargang 42/2 alreeds – heeft volgende sappige artikels voor u in petto:

Frans Maurissen en Koenraad Nijssen verhalen in hun reeks over de politieke geschiedenis van Bilzen over de jaren 1930, voorwaar een memorabel decennium: de verkiezingen van 1932, postuum gewonnen door de zittende (of liever: opgebaarde) burgemeester Bollen, het heengaan van de erg geliefde en sindsdien legendarische deken Paquay (+1936), het wedervaren van de krant 'De Bilsenaar' – 'Hou-Zee!' – 'De Toekomst!'.

Uit de (wel onuitputtelijke) notities van Jef Simoens zaliger: leven en werken (nou ja) van Egidius Krijns, alias Gied van Daoneke, een destijds veelbesproken BB.

Den Trotwaarleeper filosofeert over het leven buiten onze grenzen – en na onze dood.

Nog een BB: hoe Sjemik Wilke najaar 1932 tragisch aan zijn einde kwam.

De nieuwe dialectcolumn van Georges van de Brouwer (E kreis triëver) leert ons meer over het sociale leven van diens vader, en brouwer dus, Mathieu Lambrechts, o.m. als footballeur en als lid van de Sint-Mauritiuskamer.

Let wel: met mate te genieten! Het is nog twee maanden eer het volgende nummer verschijnt.