Nieuwsarchief

Uw geduld is beloond en uw wensen zijn verhoord. Meer zelfs: we hebben naast de vertrouwde rubrieken nog een reeks nieuwigheden te bieden. Neem de tijd om alles te ontdekken!

kaft bikskeMeer en meer wordt deze website een onmisbare aanvulling bij 't Bikske. Ên aaneserim! Om de start van onze vernieuwde website te vieren doen we u een uitzonderlijk aanbod:

Als u nog geen abonnee bent en u abonneert zich nu op jaargang 2008, dan ontvangt u de komende nummers van jaargang 2007 gratis.

Vanaf volgend jaar zal 'Bilisium' alleen nog onder omslag verzonden worden. Schrijf dus 15,00 € over op rekeningnummer 452-7082191-41 ten name van 'Bilisium Bilzen' met de mededeling 'promotie nieuwe website' en u ontvangt ons tijdschrift tot eind 2008. Dit aanbod is geldig tot 30 september 2007.