Nieuwsarchief

Bilisium is zoe fél as e gewaer dat ons een driedubbele huldiging te beurt gevallen is.

Op vrijdag 19 december organiseerde de stedelijke cultuurraad een huldiging voor culturele verdienste van verenigingen en personen. Onze kring kreeg ne sjaunen teleir en een Getuigschrift van Culturele Verdienste voor onze 40ste verjaardag. Founding Father Leon Mercken werd in de bloemen gezet omdat hij al even lang bestuurslid is.

Maar bovenal: "Mister Bilisium" Frans Maurissen werd gehuldigd wegens buitengewone culturele verdienste, een prijs die slechts om de twee jaar aan één "Bilzenaar" te beurt valt. Hiermee wordt "onze" Frans erkend als dé geschiedschrijver van onze stad. Bilisium, dat op één samenzweerder na, op voorhand volledig in het ongewisse gelaten was over deze geplande huldiging, sluit zich uiteraard volmondig aan bij alle geuite loftuitingen. Het was meer dan gepast dat Frans bij deze gelegenheid vereeuwigd werd in een illustratie bij onze lijfspreuk:

Dae 't langste laef kraajg den heile wêrt ên 't aaterste van de Borrebêrg op den hoop tau .

frans en de wert