Nieuwsarchief

Bij de aanleg van een paardenpiste aan de Toekomststraat in Riemst heeft een vrijetijdsarcheoloog wellicht de vondst van zijn leven gedaan: hij stootte op sporen van wat later een hoevestructuur uit de vroege steentijd bleek te zijn. Het zou gaan om een woning van zogenoemde 'bandkeramiekers', primitieve grondbewerkers die circa 7000 jaar geleden ook in onze streken werden 'gesignaleerd' (denk maar aan de archeologische vondsten die destijds in Rosmeer zijn gedaan). De site in Riemst is intussen nader onderzocht door ZOLAD en door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. De archeologen verwachten in de buurt nog meer sporen van woningen uit die tijd aan te treffen. Lees meer hierover op Archeonet.