Nieuwsarchief

Bilisium is viërig met het juni-juli-nummer van haar tijdschrift. Hierin de laatste aflevering van De Pastoors van Bilzen, handelend o.a. over de legendarische Hendrik Arnold Stiels, over de eerste deken van Bilzen Jan Martinus Bollen, de controversiële Martinus Neven (die het zo aan de stok kreeg met Camille Huysmans en co), Emiel Demeersman enz. In de Alden-Biesenrubriek heeft Jef Mertens het over de kwartierstaat van ordepriester Herckenroth. Den Trotwaarleeper krijgt een Carwashflash. Georges Lambrechts verhaalt in zijn aanstekelijk Bilzers over de eerste dagen van de oorlog en hoe het er op de vlucht in 1940 met twintigen op een gammele zolder in een dorpje niet ver van Brustem aan toe ging met Pinksteren. Mathieu Wijnen schetst de woelige tijden in de nasleep van de Franse revolutie en het gesjacher met kerkelijke goederen: Zwart goed gedijt niet, remember! Een Foto met een verhaal gaat over De Neutjeneer: dat was de bron die ooit de fontaajn op de Markt bevoorraadde. In De Bilsenaar van 1921 lezen we dat er in Beverst een drieling werd geboren, dat er op de Markt toen een lelijke "galg" van een wegwijzer stond, en dat de lange, hete zomer dat jaar uitmondde in een ongemeen vernietigend onweer. De Notities van Jef Simoens brengen het relaas van een schepen van flauwe kul(tuur) met een onwaarschijnlijke neus voor akoestiek en kunstmatige seminarie.