Nieuwsarchief

De belangstelling voor de archeologische voordracht op dinsdagavond 14 september in het auditorium van Bilisium was erg groot. Het thema "Archeologische getuigenissen van de belegeringen van Maastricht" vermocht dan ook in de ruime omgeving belangstelling te wekken. De 'tribune' zat afgeladen vol, en de talrijke aanwezigen kregen waar voor hun geld. Met een professionele presentatie wist stadsarcheoloog/erfgoedconsulent Tim Vanderbeken een overzichtelijk beeld te schetsen van archeologische vondsten die op een of andere manier verband houden met de militaire geschiedenis van de regio. De spreker bouwde een spannend relaas op over de ontdekking van bepaalde sites en hoe de vondsten konden worden geduid en gedateerd: een schans in Moelingen, redoutengordel tussen Hocht en Eigenbilzen, redanresten in Neerharen en Kesselt, veldvondsten die wijzen op enerzijds een veldslag (Lafelt), anderzijds Franse kampementen (Smeermaas en Bilzen).

In de meeste gevallen ging de bewijsvoering gepaard met het gebruik van prachtige oude kaarten, zelfs schilderijen kwamen eraan te pas. Alles werd op bijzonder esthetische wijze visueel gemaakt, en rijkelijk geïllustreerd.

Een en ander valt na te lezen in het boek "'t Is maar de kwestie ze te vinden ..." dat nog bij ZOLAD+ te verkrijgen is. Kortom, onze lezingencyclus "Kom nog mêr èns leistere èn het moêderhaus" kon moeilijk enthousiaster worden ingezet!