Nieuwsarchief

In Alden Biesen heeft zaterdag 17 maart een academische zitting plaats naar aanleiding van de publicatie van deel 10 in de reeks van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen, getiteld “Adel, ridderorde en erfgoed in het Land van Maas en Rijn”.

Deze verzameling opstellen is een Liber Amicorum geworden voor historicus prof. dr. Udo Arnold, medeoprichter van het studiecentrum, nu 25 jaar geleden, en bezieler van zowat alles wat de landcommanderij zijn huidige culturele uitstraling heeft gegeven. De uitgave is verzorgd door Jef Mertens, die het boek zelf ook zal presenteren. Andere sprekers zijn Lies Kerkhofs, Guido de Dijn, Michel van der Eycken en Hans Mol (laudatio prof. Arnold). Na afloop is er een receptie.

Het programma van de zitting en de inhoud van het boek vindt u hier. Geïnteresseerden wordt verzocht zich vooraf in te schrijven.