Nieuwsarchief

Vorige week lanceerde de nog prille Erfgoedcel Haspengouw een zgn. 'onderzoeksgids', een reeks voorzetten bedoeld om de studie te bevorderen van de geschiedenis (tot 1796) van vier Zuid-Limburgse steden, te weten Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren. Al wie bv. verlegen zit om een onderwerp voor zijn of haar bachelor- of masterstudie geschiedenis, of wie voor zijn of haar heemkundig tijdschrift niet meer weet uit welke bron eh ... pijlen te maken, heeft aan deze door rijksarchivaris Rombout Nijssen opgestelde en zeer overzichtelijke onderzoeksgids een joekel van een kluif.

Voor elk van de beoogde Loonse steden wordt een beknopt overzicht van de bestuurlijke en rechterlijke organisatie in het ancien régime gekoppeld aan een must-have bibliografie van verhandelingen en studies, en een geïllustreerde opsomming van het beschikbare bronnenmateriaal, hetzij in het rijksarchief (Hasselt, Luik), hetzij in de respectievelijke stadsarchieven. Voor Bilzen gaat het onder meer om de 17e- en 18e-eeuwse stads- en schepenbankarchieven, rekeningen en inkomstenregisters van de kerkfabriek, de pastorij en de armentafel, rol- en gichtenregisters van de Binnen- en Buitenbank, niet zelden geïnventariseerd of anderszins toegankelijk gemaakt. Als slagroom op de vlaai worden bovendien onderzoekstips gegeven die de bedoeling hebben om de leemtes in de historische kennis van de genoemde steden op te vullen. Voor Bilzen volstaan we met de vaststelling: “De institutionele geschiedenis van de kerkelijke instellingen in Bilzen moet nog grotendeels geschreven worden.”

En het historisch onderzoek krijgt nog een extra duwtje in de rug: de Erfgoedcel houdt jaarlijks enkele fikse beurzen klaar voor wie zich geroepen voelt om zich vast te bijten in een van de in de onderzoeksgids aangereikte thema's.

De nieuwe onderzoeksgids is gratis te downloaden op de website van Erfgoedcel Haspengouw.