Nieuwsarchief

Plan Bilzen 1786

Vervolg van de reeks over De kleine oorlog van Nicolaas Theelen, of hoe de stichter van Het Algemeen Belang (van Limburg) zijn krant als wapen in de strijd wierp tegen de notabelen in Bilzen die hem tegenwerkten. Het resulteerde o.m. in enkele in het dialect geschreven lezersbrieven die tot de oudste schriftelijke bronnen van het Bilzers moeten gerekend worden.  •  Slot van de reeks Gerieflijke hofstedekens van hout en leem, over wonen en werken in Beverst anno 1843, door Rombout Nijssen. Het registratiewerk van het toenmalige kadaster verschaft ons vandaag een inkijk in de levens- en werkwijze van de bewoners van de regio, een kleine twee eeuwen geleden. In het laatste deel wordt ingegaan op de geschatte kosten en baten van het boerenlabeur.  •  Hoe is het Bilzerse dialect omgesprongen met de enorme toevloed aan Franse woorden waaraan het de afgelopen eeuwen is blootgesteld? Welke morfologische patronen vallen hierin te herkennen? U leest het in aflevering 2 van de reeks Bilzers aan het Frans ontleend. Waaruit zal blijken dat Bilzenaren naar Frans model eigen woorden gingen vormen die het Frans zelf nooit gekend heeft. Er worden ook wat tips gegeven om het schrijven van Franse leenwoorden in het dialect te vergemakkelijken.  •  Jef Mertens vervolgt zijn ontstaansgeschiedenis van Alden Biesen en beschrijft de uitbouw van de vesting. Hij licht het belang ervan toe en vergelijkt met de invloed van de prille Loonse stad die Bilzen in 1170 geworden was. Schrijf alvast in uw agenda dat Bilzen binnen luttele zeven jaren 850 jaar stadsrechten te vieren heeft!  •  Georges van de Brouwer haalt jeugdherinneringen op: de frustrerende indrukken bij zijn eerste kerkbezoek, zijn prille biechtervaringen en traumatische relatie met God, en de dramatische gebeurtenissen waarmee zijn eerste communie gepaard ging. Wat een kind lijden kan!  •  Uit de periode onmiddellijk na de 'grote oorlog' stamt een indrukwekkende foto met Bilzerse oorlogsveteranen. Als aanloop naar de herdenking van 100 jaar WO I trachten we te achterhalen wie de strijd aan het Ijzerfront had overleefd en in die hoedanigheid was gehuldigd. De foto is zo ‘volumineus’ dat we er een triptiek van maken.  •  Den Trotwaarleeper geraakt in de clinch met Bilzerse voornaamwoorden en de vele nieuwe handelszaken die Bilzen hier, daar en om het even waar uit de grond gestampt ziet.