Nieuwsarchief

Op donderdag 18 april a.s. organiseert Zolad+ in samenwerking met Bilisium een lezing over de Romeinse bewoning in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Deze lezing wordt verzorgd door Dr. Karen Jeneson die recent promoveerde op dit onderwerp.

In haar doctoraat “Exploring the Roman villa World between Tongres and Cologne. A landscape archaeological approach” onderzocht Jeneson het Romeinse landschap op de lössgronden tussen de Maas en de Rijn. Dit landschap bestond vooral uit zogenaamde villa's, grote landerijen die graan en andere producten produceerden voor de markt. Hoewel er al 150 jaar opgravingen in de regio worden gedaan, is veel nog onbekend. Zo zijn er nog altijd heel wat vragen over de overgang van de late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd en wat er precies met de oorspronkelijke bewoners is gebeurd. Ook over de ondergang van het rijke villa-landschap in de 3e-4e eeuw na Chr. resten nog veel vraagtekens. Zaken als religie, economie en sociale organisatie zijn slechts op hoofdlijnen duidelijk; veel details ontbreken. Jeneson maakte een overzichtskaart van het hele gebied (130 x 30 km) en analyseerde een en ander om te kijken welke nieuwe inzichten dit zou opleveren. Zij toont aan dat het traditionele beeld, nl. dat op villa's enkel de Romeinse elite woonde, moet worden bijgesteld. Meer...

De lezing start om 20 u. in het auditorium van Bilisium, Hospitaalstraat 15 (3e verdieping). De toegang is gratis. In tegenstelling tot wat de naam van de spreekster en de titel van haar doctoraat zouden kunnen doen vermoeden, wordt de lezing in het Nederlands gegeven.

Geef vooraf een seintje op info@bilisium.be, want de plaatsen zijn beperkt.