Nieuwsarchief

We zijn halfweg 2013 en kunnen u derhalve het 3e nummer van het bikske voorstellen. Onze abonnees kregen het intussen al toegestuurd. Wat valt er in dit nummer zoal te ontdekken?

•  Bilzenaar Nicolaas Theelen, stichter van het Belang van Limburg, toen nog ‘Het Algemeen Belang’, had het niet onder de markt in de periode dat hij zich in Bilzen trachtte op te werken. Het dispuut met de uitgevers van ‘De Bilsenaar’ spitste zich toe op daden van vermeend wanbeheer van Theelens grootvader Beckers, burgemeester van Bilzen in de periode voor de omwenteling die tot het koninkrijk België zou leiden.

•  Voortzetting van de reeks over de invloed van het Romaans op het lokale dialect. U krijgt een (vervolg)bloemlezing uit de vele aan het Frans ontleende woorden in het Bilzers.Van de graute bêmmel tot het klee kalpaeke.

•  Historicus Jef Mertens schrijft voor ons de geschiedenis van Alden Biesen. We zijn aanbeland in de helft van de 13e eeuw, wanneer de bewoners van de landcommanderij in Rijkhoven ingevolge de onzekere burgeroorlogssituatie plots besluiten om naar Luik uit te wijken. Als dat maar goed komt!

•  In zijn dialectcolumn mijmert Georges van de Brouwer over het kerkelijk jaar en de daaraan verbonden activiteiten als misdienaar, om uiteindelijk stil te blijven staan bij zijn frustraties van één dag: die van 1 april.

•  Den Trotwaarleeper blijft in de religieuze sfeer als hij Bilisiums Sjunste Woëd – persjoenkele, weet u nog? – poëtisch in de pen neemt en de nostalgische potentie ervan aftast in de realiteit van zijn memorie.

•  Een andere realiteit die op ons toekomt, is de herdenking volgend jaar van het begin van de Grote Oorlog. De voorbereidingen voor een publicatie, artikels, tentoonstelling ... zijn in volle gang. Als aanloop, nu alvast het spannende relaas van een Bilzenaar, geboren tijdens WO I, die zich militair wist te onderscheiden in WO II, na een waanzinnige vlucht over de Pyreneeën, om uiteindelijk in het Lybische zand aan zijn einde te komen. Misschien zegt de naam Reuter u iets?

•  Meer in ons tijdschrift 2013, nr. 3 (juni-juli) ...