Nieuwsarchief

Een korte samenvatting van het augustus/september-nummer van ons tijdschrift:

•  Verslag van onze gesmaakte verkenningstocht in de Walen (aanvang mei).

•  Slotaflevering van de reeks ‘De kleine oorlog van Nicolaas Theelen’: schermutselingen in de achterhoede, in de aanloop naar de ‘grote oorlog’ van 1914.

•  Ben Baerten beschrijft de oudste stamvader(s) van zijn familie in Bilzen en brengt tevens verslag uit over de resultaten van de ‘Romeinse DNA’-enquête die de KULeuven enkele jaren geleden organiseerde, met een meer dan merkwaardige genealogische uitkomst voor het geslacht Baerten.

•  Aflevering 5 van de reeks handelend over de Franse leenwoorden in het Bilzers dialect: van kalieber tot kraol.

•  Vervolg van de geschiedenis van Alden Biesen door historicus Jef Mertens: de middeleeuwse socio-economische relaties tussen Biesen en omliggende.

•  Den Trotwaarleeper met het gedicht ‘Nillens Willens’.

•  De dialectcolumn van Georges Lambrechts: ‘Nau wiëdt het serjeus’, over hoe de voorbereidingen op de plechtige communie de communicandus confronteren met het geloof binnen het kleine, prille jongenszieltje en de grote, zondige wereld daarbuiten.

•  Eerste deel van het interview met Guido van Gaston van Bolleke – Guido Bollen dus.