Nieuwsarchief

De Rode Duivels zijn op weg naar Brazilië, maar wij - wij blijven voorlopig schonekes thuis. Er is nog te veel boeiends te beleven hier.
Neem nu ons auditorium!

In november komt Julien Daenen, een uitmuntend spreker, ons vertellen hoe onze voorouders, of toch de mensen die de voorbije eeuwen onze streken bevolkten, zich hadden georganiseerd op het gebied van verloving en huwelijk. Nu moddert iedereen maar zo'n beetje aan (om het inheemse "hoedelen" niet te gebruiken), maar dat was vroeger absoluut niet het geval! Enfin, Julien vertelt jullie er het fijne van op 18 november.

In de maand januari krijgt u een overzicht van wat er aan interessante archeologische nieuwtjes de voorbije maanden werd opgegraven in onze contreie. U verneemt een en ander van (ontroest) naaldje tot (ontstoft) draadje van archeoloog Tom Deville. Verlies onze site niet uit het oog!

De vorige archeologische lezing in het auditorium was erg beklijvend, niet het minst door de boeiende nababbel ... Wat Bilisium ertoe heeft geïnspireerd om dit jaar ook de naamkunde aan bod te laten komen. De beste plaatsnaamkundige die Limburg rijk is, nl. Vic Mennen uit Lommel, heeft toegezegd om ons te initiëren in de complexe wetenschap van de toponymie. Zijn lezing is gepland voor maart 2014. Wij hopen dat het jonge archeologische geweld in onze streek, en al wie interesse heeft in de betekenis van ons plaats-, huis- en veldnamenpatrimonium, hier een pracht van een voorzet aan zal hebben.

Aftrappen - om in de stijl van onze Duivels te blijven - deden we al op maandag 16 september met een historisch-juridische lezing van ons aller Rombout Nijssen. Eminent rijksarchivaris, juist! Maar Bilzenaar in hart en nieren. En meer dan wie ook beslagen in de kennis van de voorgeschiedenis van onze streek. Met het thema dat hij voor ons reserveerde, lichtte hij een tipje van de sluier op van zijn volgende publicatie: hoe gebeurde de rechtspraak in Limburg een dikke eeuw geleden en hoe werd er opgetreden tegen jonge ongehuwde moeders die in hun radeloosheid hun pasgeborene 'wegdeden'?