Nieuwsarchief

Na de archeologische lezing van Karen Jeneson in april vorig jaar bleek bij het 'nakaarten' dat er onder jonge archeologen een zekere nood bestaat aan grotere plaatsnaamkundige kennis om de betekenis van oude toponiemen beter te kunnen doorgronden. Bilisium wilde een bijdrage leveren om in deze leemte te voorzien, en nam contact op met een vermaard plaatsnaamkundige, dr. Vic Mennen uit Lommel, die bereid gevonden werd om de Limburgse plaats- en veldnamen te toetsen aan hun belang voor de archeologie en de landschapsgeschiedenis. Zijn lezing, die ongetwijfeld ook niet-specialisten zal boeien, heeft plaats op maandag 10 maart, om 20 uur in het auditorium van Bilisium.

Volgende thema's zullen worden behandeld:

- De naam en de naamkunde als wetenschap
- Raakpunten met andere takken van wetenschap (toponymie als hulpwetenschap)
- De naam als taalkundig en zakelijk gegeven
- Bronnen bij het naamkundig onderzoek
- Plaatsnamen in de Limburgse Kempen versus Zuid-Limburg
- Zuid-Limburgse plaatsnamen
- Plaatsnamen van Bilzen.

Iedereen is van harte welkom!
Praktisch ...