Nieuwsarchief

De honderdste verjaardag van het uitbreken van de eerste wereldoorlog wordt massaal herdacht. Ook Bilisium voelde zich geroepen om zijn steentje bij te dragen. Frans Maurissen en Koenraad Nijssen sloegen de handen in elkaar en maakten een diepgaande studie van de impact van WO I op Bilzen en omstreken. Zij stelden een omvangrijk, geïllustreerd naslagwerk samen getiteld "Dien Vervloekten Oorlog", waarin het lot van Bilzen en de deelgemeenten wordt beschreven voor, tijdens en na de grote wereldbrand. De schrijvers hadden bijzondere aandacht voor de politieke en maatschappelijke context van de oorlog, het Belgische leger, de gevechten, de bezetting en het oorlogsleed, de voedselbevoorrading, het activisme, en vooral: de vele vele oorlogsslachtoffers ...

Het herdenkingsboek verschijnt op 15 augustus, ter gelegenheid van de opening van de WO I-tentoonstelling in de dekenij waarmee deze publicatie gepaard gaat. Bilisium wil haar abonnees en sympathisanten in de gelegenheid stellen om dit boek tegen de gereduceerde voorverkoopprijs te bestellen. Tot en met 14 augustus bedraagt de prijs 33 euro – bedrag dat u kunt overmaken op de hierna vermelde rekening. Vanaf 15 augustus is het boek te verkrijgen tegen de winkelprijs van 38 euro.

U kunt het boek na het verschijnen komen afhalen in de dekenij tijdens de openingsuren van de tentoonstelling, die loopt van 15 tot 24 augustus. Zie details in het onderstaande programma. U kunt ook terecht in het Bilisium-lokaal op zondagochtend, waar u het boek kunt inkijken. De andere verkooppunten vindt u hierna.

Programma

Publicatie van het boek
"Dien vervloekten oorlog"
(15 aug.)

Degelijk en rijkelijk geïllustreerd werk over het leven in Bilzen en de omliggende dorpen vlak voor, tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog.
Auteurs: Frans Maurissen en Koenraad Nijssen.
Circa 350 bladzijden, 300 illustraties.
Vierkleurendruk. Formaat: A4. Hardcover.

Voorverkoop tot en met 14 augustus 2014:
- prijs: 33 euro.
- overschrijven op rekening IBAN: BE88 4527 0821 9141; BIC: KREDBEBB, met vermelding "boek WO I". Voor toezending per post dient u 8 euro extra over te maken.
- U kunt het boek vanaf 15 augustus afhalen op de tentoonstelling of in de lokalen van Bilisium (‘Moêderhaus', Hospitaalstraat 15, Bilzen, 3e verdieping).

Vanaf 15 augustus 2014 bedraagt de verkoopprijs van het boek 38 euro, verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten:
- tijdens de tentoonstellingen en lezingen (zie hierna),
- de lokalen van Bilisium,
- hoofdkantoor Toerisme, Onthaalcentrum Alden Biesen,
- infokantoor Toerisme, stadhuis, Markt, Bilzen,
- Boekhandel ‘De Bilzenaar', Brugstraat 7, Bilzen.
- Ook leverbaar na overschrijving van 38 euro, plus evt. 8 euro voor portokosten.

Tentoonstelling in de dekenij, Kloosterstraat, Bilzen (15-24 aug. 2014)

Het eerste oorlogsjaar in documenten, foto's, beeld en klank.
Openingsuren: weekend en feestdagen: 10 tot 19 uur; weekdagen: 14 tot 19 uur. Gratis toegang.
De tentoonstelling verhuist nadien naar de lokalen van Bilisium in het "Moêderhaus".
Vervolgtentoonstellingen in 2016 en 2018.

Auditoriumlezing (15 sept. 2014)

Door Koenraad Nijssen, Groote armoede heeft onder het volk niet geheerscht ...
Minder bekende verhalen uit Bilzen tijdens WO I.
In: Auditorium v. Bilisium, Hospitaalstraat, 20 uur.

Tentoonstelling in Grote Spouwen
(7-12 nov. 2014)


Hulde aan de oud-strijders van ons dorp.

Openingsuren: weekend en feestdagen: 10 tot 19 uur; weekdagen: 14 tot 19 uur. Toegang gratis.
In: Parochiezaal Onder ons, Pastorijstraat, Grote Spouwen.

Lezing in Mopertingen (11 mei 2015)


Door Maike Meijers, Mopertingen - klein dorpje in de grote storm (ca. 1900-1925).
In: Parochiaal Centrum Mopertingen, St.-Catarinastraat, 20 uur.

Met de steun van: