Nieuwsarchief

Auditorium maandag 19 januari, 20 u.

Prof. em. dr. José Cajot komt naar Bilisium. Hij zal er spreken over streek- en standaardtaal en focust hierbij op het dialect van Bilzen, op de overeenkomsten en de opmerkelijke verschillen met de omliggende dialecten. Hij verbaast zich over het fonologische buitenbeentje dat het Bilzers blijkt te zijn en tracht het ontwikkelingssysteem te doorgronden dat achter een en ander schuilgaat. Hij schetst tegelijk de enorme diversiteit en de klankrijkdom van het Limburgs, en plaatst streektaal en regiolect binnen de sociale en taalpolitieke context van de tussentaal en het Standaardnederlands in Vlaanderen.

Kortom: als taal en/of dialect u interesseren, mag u deze lezing niet missen!

Meer ...